Si tothom sabés aquest truc el món seria millor.


Hi ha coses que seria genial si les aprenguéssim a l’escola. I tanmateix, sempre, sempre, sempre estem a temps d’aprendre el truc del qual parlo avui.

 

Dels anclatges en podria parlar des de moltes perspectives i donar-ne centenars d’exemples. Però potser l’exemple d’anclatge s’entén més ràpidament segueix sent l’exemple clàssic de Pàvlov i els seus gossos.


Perquè quan un coach amb PNL parla d’anclatges està parlant del fet que un estímul qualsevol generi en una persona una sensació i per tant emoció i conseqüentment fins i tot una reacció física.


En el cas de Pàvlov el simple so d’una campaneta era capaç de generar la sensació del plaer d’abans de menjar i fins i tot la reacció física de la salivació dels gossos.


Els humans experimentem els anclatges a la nostra vida diaria de manera constant. El cas, però, és que cadascú té els seus, ja que en general s'han ceat de manera natural o inconscient. Per exemple, hi ha a qui el despertador del matí només el desperta i hi ha a qui a més a més també li crea una sensació de malestar perquè l’associa amb una feina horrible.


Recordo que a mi a Eslovènia només de sentir la melodia d’un programa que feien els diumenges a l’hivern (allà les tardes d’hiverns són fosques, llarguess i nevades) , ja em produïa una sensació de melangia. La melodia d’aquell programa, doncs, encara ara és la meva ancla per la melangia.


Però quina és la gràcia dels anclatges?


Doncs la gràcia dels anclatges és que ens els podem crear. I això vol dir que un pot tenir a la seva disposició qualsevol sensació que vulgui en qualsevol moment. És a dir, si un vol poder disposar, per exemple, de la sensació de seguretat, pot crear-se un anclatge amb un estímul que ell triï per poder-se fer venir aquesta sensació sempre que ho desitgi.


La manera de fer-ho és relativament fàcil, només cal recordar vivament una experiència en què vas experimentar la sensació en concret i associar-li l'estímul que vulguem (per exemple el de tocar-se les puntes del dit gros i l’índex).


Sens dubte, l’idoni per fer-se un anclatge per primer cop és que t’ajudi a fer-ho algú que sap exactament com fer-ho, perquè et serà més fàcil i serà la manera que aprenguis a fer-ho bé tot sol. De fet, no cal dir que en principi qualsevol coach a Barcelona (o com a mínim qualsevol coach amb programació neurolingüística) hauria de saber-te crear l'anclatge que tu vulguis o necessitis.


I per a quines ocasions serveixen els anclatges?


Doncs per tota mena d’ocasions. Per exemple:


-    per sentir-te tranquil en una entrevista de feina o un examen,
-    per sentir-te segur en una presentació,
-    per poder-te relaxar en una situació d’estrés,
-    per sentir-te capaç davant d’un repte
-    per sentir-te feliç sempre que vulguis ...


És per això, quan m'imagino un món en què tothom sabés portar-se la felicitat sempre que ho volgués, veig un món millor.

 

---------------------------------------------------------------------

No et perdis mai cap article! Envia'm ara un missatge aquí, demanant que et posi al newsletter.

I si t'ha agradat l’article m’encantarà que el comparteixis a les xarxes socials i que em segueixis a Facebook.

Descobreix ara els articles del bloc de Vull Un Canvi!!

Necessites un canvi a la teva vida? No cal que esperis, comença el teu canvi ara mateix clicant aquí.

Hola, el Jordi sóc jo!

Coach Jordi Magrinya Vull Un Canvi Barcelona

Publicat a Bloc

La plaga de los niños invisibles y cómo evitar que tu hijo lo sea.

 

Hoy voy a exponer una problemática que afecta a un gran número de niños y sus padres: los niños invisibles.

 

Una amiga me contaba su sufrimiento de cuando era niña. Venía de una familia acomodada: la madre ocupaba un cargo alto en su trabajo y el padre era un buen hombre. Así, la madre era muy exigente y siempre sabía "como había que vivir". Y mi amiga había aprendido a vivir según estas normas. Pero de hecho, sufría porque ella era de un carácter muy diferente al de sus padres, siempre había tenido un espíritu más artístico. Ahora bien, en su familia la única manera de recibir aceptación y atención positiva era obteniendo buenos resultados, de acuerdo con las expectativas de los padres.

 

El reconocido terapeuta danés Jesper Juul la definiría como una niña invisible. Una niña con grandes problemas de autoestima debido a lo siguiente: los padres en vez de valorarla por sí misma, la valoraban y elogiaban superficialmente, en función de lo que hacía.

 

Por más que sus padres la quisieran, eran incapaces de hacerle llegar el mensaje de que se la querían por ella misma, sólo por el simple hecho de existir.

 

El caso es que todo niño tiene la necesidad de sentirse visto, aceptado y querido sólo por el hecho de ser y siente como realmente es (al margen de las expectativas de los padres y de otros aspectos externos).

 

En el caso de mi amiga, esta dinámica se fue agudizando tanto que en la época de la pubertad se quiso "hacer realmente invisible y desaparecer" (la cito textualmente). Sufrió la anorexia. Y lo que es más chocante es que sus padres ni siquiera supieron verlo.

 

Juul explica que la dinámica de no ver la esencia de un hijo comienza a ganarse un lugar en situaciones típicas como lo son estos dos ejemplos:

 

1. La hija sube al tobogán y llama a la madre: "¡Mamá, mira!" Entonces la madre mira. La hija se deja caer y le dice: "¿Me has visto?" La madre, inconsciente de que la niña lo único que quería era sentirse vista, la elogia diciéndole: "¡Qué bien, eres muy ágil ". Es decir, la madre ha destacado la acción, dándole a entender (sin querer) que sólo ha visto el resultado, que, de hecho, es lo que cuenta.

 

¿Solución? En una situación así, en que la hija simplemente quiere ser vista, la madre puede reforzar la autoestima de la hija simplemente diciendo: "¡Hola, Ana! Sí te he visto. Parece divertido, ¿verdad? "

 

 

2. El hijo le regala un dibujo a la madre, que llega a casa al final del día. Con este gesto el niño, que la ha echado de menos, no es que le esté regalando el dibujo sino que más bien se le está regalando sí mismo. Por ello, el hijo no espera ninguna valoración del dibujo, sino simplemente ser visto, aceptado y querido por el simple hecho de existir.

 

¿Solución? En un caso así, en lugar de decir "¡Qué bonito!", Se le reforzará la autoestima diciéndole algo como: "¡Gracias, hijo! Qué ilusión! Yo también te he echado de menos."

 

En las sociedades occidentales hay muchos niños que se sienten o han sentido invisibles (casi podríamos hablar de una plaga). Una buena y fácil manera de evitar que esto le pase a tu hijo es: de vez en cuando decirle sin más, fuera de todo contexto, de forma sincera, espontánea y breve "Te quiero".

 

--------------------------------------------------------------

 

Si el artículo te ha parecido interesante me encantará que lo compartas con tus amistades en las redes sociales y me sigas en Facebook.
Y si quieres hacerme alguna pregunta referente educación o estado emocional de niños y jóvenes contáctame a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
 

 

Hola, el Jordi sóc jo!

Coach Jordi Magrinya Vull Un Canvi Barcelona

Publicat a Bloc

La plaga dels nens invisibles i com evitar que el teu fill ho sigui

 

Avui exposaré una probemàtica que afecta a un gran nombre d’infants i els seus pares: els nens invisibles.

 

Una amiga m’explicava el seu patiment de quan era nena. Venia d’una família benestant: la mare ocupava un càrrec alt a la feina i el pare era un bon jan. Així, la mare era molt exigent i sempre sabia “com calia viure”. I la meva amiga havia après a viure segons aquestes pautes. Però de fet, patia perquè ella era d’un caràcter molt diferent al dels pares, de sempre que havia tingut un esperit més artístic. Ara bé, en la seva família l’única manera de rebre-hi acceptació i atenció positiva era obtenint bons resultats,d’acord amb les expectatives dels pares.

 

El reconegut terapeuta danès Jesper Juul la definiria com una nena invisible. Una nena amb grans problemes d’autoestima a causa del següent: els pares enlloc de valorar-la per ella mateixa, la valoraven i elogiaven superficialment, en funció del que feia.

 

Per més que els seus pares se l’estimessin, eren incapaços de fer-li arribar el missatge que se l’estimaven per ella mateixa, només pel simple fet d’existir.

 

El cas és que tot nen té la necessitat de sentir-se vist, acceptat i estimat només pel fet de ser i sent com realment és (al marge de les expectatives dels pares i d'altres aspectes externs). 

 

En el cas de la meva amiga, aquesta dinàmica es va anar aguditzant tant que en l’època de la pubertat es va voler “fer realment invisible i desaparèixer” (la cito textualment). Va patir l’anorèxia. I el que és més frepant és que els seus pares ni tansols van saber veure-ho.

 

Juul explica que la dinàmica de no veure l’escència d’un fill comença a guanyar-se un lloc en situacions típiques com aquests dos exemples:

 

1. La filla puja al tobogan i crida a la mare: “Mama, mira!” Aleshores la mare mira. La filla es deixa caure i li diu: “Que m’has vist?” La mare, inconscient que la nena l’únic que volia era sentir-se vista, l’elogia dient-li: “Que bé! Ets molt àgil!”. És a dir que la mare n’ha destacat l’acció, donant-li a entendre (sense voler) que només ha vist el resultat, que, de fet, és el que compta.

Solució? En una situació així, en que la filla simplement vol ser vista, la mare pot reforçar l’autoestima de la filla simplement dient-li:“Hola, Anna! Sí que t’he vist! Sembla divertit, oi?”

 

2. El fill li regala un dibuix a la mare, que arriba a casa al final del dia. Amb aquest gest el nen, que ha trobat a faltar a la mare, més que no pas el dibuix se li està regalant ell mateix, a la mare. Per això, el fill no n’espera cap valoració del dibuix, sinó simplement ser vist, acceptat i estimat pel simple fet d’existir.

Solució? En un cas així, enlloc de dir “Que bonic!”, se li refoçarà l’autoestima dient-li alguna cosa com:“Gràcies, fill! Quina il·lusió! Jo també t’he trobat a faltar.”

 

En les societats occidentals hi ha molts infants que se senten o han sentit invisibles (gairebé podríem parlar d’una plaga). Una bona i fàcil manera d’evitar que això li passi al teu fill és: de tant en tant dir-li sense més ni més, fora de tot context, de manera sincera, espontàna i breu “T’estimo”.

 ------------------------------------------------------------------------

Si l’article t’ha semblat interessant m’encantarà que el comparteixis amb les teves amistats. I si vols fer-me cap pregunta referent educació o estat emocional de nens i joves contacta’m a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

Hola, sóc el Jordi!

Coach Jordi Magrinya Vull Un Canvi Barcelona

Publicat a Bloc
%PM, %09 %784 %2015 %17:%Des

Tu pots!

Tu pots!

- Procés de coaching d'objectius -

 

Et trobes en un moment de la vida en què sents que voldries assolir un objectiu i no te'n surts? 

 

Tant si vols aconseguir una millora a la feina o un canvi de vida
junts podem traçar el camí perquè l'aconsegueixis. 

 

I és que tots els objectius tenen entrebancs comuns, per exemple:


la manca de recursos, 
el context inadequat, 
les pors i la sensació d'impotència,
entre molts d'altres. 

 

Per això, tot i que no sé ni quin és el teu objectiu ni 
què és allò que no encara no ha permès que l'assolissis, 
allò que sí que sé és que 
et puc ajudar a aconeguir-lo.


I la bona notícia és que no cal que esperis més per fer-ho.

 

Contacta'm ara per informar-te'n!

tel.: 933 008 767
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Publicat a El teu canvi
%PM, %06 %740 %2015 %16:%Des

Que ningú no et ratlli a la feina!

Que ningú no et ratlli a la feina!

- Paquet de 4 sessions de coaching -

Ho passes malament a la feina amb el teu cap o amb algun company?
És una relació que t'amarga el dia a dia i et costa suportar-la però no pots deixar la feina?
És ja una situació dramàtica o et fa por que amb el temps ho pugui acabar sent?


Respira!


Perquè, aquesta mena de problemes són freqüents, però tenen solució!
Amb aquestes 4 sessions de coaching investiguem com s'està creant aquest problema
i busquem alternatives, creences i estratègies perquè aquest problema canviï.

 

No cal que pateixis a la feina ni que t'amargui cada vespre de diumenge!
 

A més a més, aquest paquet inclou una trobada preliminar gratuïta perquè
ens coneguem i en què et detallaré la informació que vulguis
sobre com treballarem i buscarem solució a la teva situació actual.

 

Contacta'm aquí i reserva ara cita amb el teu benestar!

O per telèfon al 933 008 767 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Jordi Magrinya coach a Barcelona

Publicat a El teu canvi
%PM, %04 %977 %2015 %22:%Des

Surt de l'estancament!

Surt de l'estancament!

Paquet de 4 sessions de coaching

Et sents com encallat/da i no veus les sortides? 
De vegades passa.
Però és bo saber que un bon coach et pot ajudar a trobar-les.

 

En aquestes 4 sessions
localitzem quin és el motiu que t'està frenant i el solucionem perquè
puguis tirar endavant i assolir l'estat d'ànim i els èxits que desitgis.


La durada de cada sessió oscil·la entre 45 i 90 minuts,
en funció de les necessitats del tema i de la sessió.

 

Contacta'm ara aquí i consulta preus d'aquesta inversió en el teu benestar i futur de plenitud.


A més a més, aquest paquet inclou una trobada preliminar gratuïta perquè
ens coneguem i en què et detallaré la informació que vulguis
sobre com treballarem i solucionarem el teu problema actual.

Contacta'm aquí i reserva ara cita amb el teu benestar!

671 350 603 (també responc via whatsapp)
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Publicat a El teu canvi

Reconeix el teu pitjor enemic i transforma'l en el teu millor aliat

 

Tots en tenim un.

De vegades en som conscients i de vegades no, però sempre, sempre, tots tenim un pitjor enemic. Tu també. Com jo. Com tothom.

 

I de vegades també passa que no acabem de saber ben bé qui és. Uns dies pensem en un, uns dies en un altre... dubtem, no ens ho acabem de creure... per això és recomanable descobrir qui és i llavors, un cop l’hagis descobert, podràs fer que enlloc de jugar en contra teu, ho faci a favor.

 

Però, com desemmascarar-lo?

Què és allò que fa, el teu pitjor enemic? Doncs aquí en tens alguns exemples. A veure si quan els hagis llegit ja ets capaç de posar-li cara:

  1.     Et fa tenir por al futur dibuixant escenaris negres.
  2.     Busca els teus punts febles.
  3.     Et fa dubtar de les teves capacitats.
  4.     Et crea inseguretat quan surts amb algun projecte nou.
  5.     Et frena i et desanima.
  6.     Sempre està treballant a l’ombra, encara que no ho sembli, i actua quan menys et convé.
  7.     I quan creus que has fet bé les coses et qüestiona i et vol fer dubtar.

 

Ja has detectat de qui es tracta o encara no ho saps del cert? Perquè a més a més, el pitjor de tot és que, tot i que sempre el tens a tocar, generalment no el sabem veure, aquest enemic.

 

Per veure’l només et caldria posar-te davant del mirall.

Sí, perquè el teu pitjor enemic només pots ser tu mateix. Segur que en infinitat de vegades t’has fet i et fas allò que dèiem dels set punts. M’equivoco? Clar, s’ho fa tothom.

 

De fet, això fins i tot passa entre els mànagers d’empresa. Tan és així que ja l’any 1978 la professora de psicologia de la Universitat Estatal de Georgia (EUA) Pauline Clance i la psicòloga Suzanne Imes, en un estudi sobre mànagers establien el terme “fenomen de l’impostor” per descriure la por a ser descobert com a farsant (independentment de les altes capacitats i tots els èxits assolits).

 

Així doncs, acceptant que en un moment o altre tots tenim punts febles i dubtes sobre les nostres capacitats, la qüestió és saber evitar que aquests dubtes et creïn escenaris negres que et puguin acabar fent patir o paralitzant.

 

Però la pregunta és: com fer-ho?

Doncs una bona manera es tracta d'entendre aquestes pors i dubtes com una oportunitat, com un missatge, com una font molt valuosa d’informació sobre tu mateix, perquè et diuen:

  1.     en quins àmbits pots millorar,
  2.     quins coneixements seria bo que adquirissis.
  3.     què és important per tu.

 

No sé en qui pensava Camilo José Cela quan va dedicar la seva famosa novel·la, La família de pascual Duarte, “a mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera profesional”, però de ben segur que d’ells en va treure profit en tots tres punts.

 

Per això, el proper cop que el teu enemic intern vulgui aparèixer, rep-lo com el teu millor amic o fins i tot un aliat! I és que en realitat, l’únic que està fent el teu subconscient és mostrar-te quin camí et resulta important i què pots fer per avançar-hi més i més.

 

I aleshores, sigues tu també (vull dir el tu conscient) el teu millor aliat i escolta’t la veu del teu subconscient: adquireix els coneixements i capacitats que t’està assenyalant!

------------------------------------------------------

Si t'ha agradat l’article m’encantarà que el comparteixis a les xarxes socials i que em segueixis a Facebook.
I si vols fer-me cap consulta sobre canvis de vida contacta’m a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

Publicat a Bloc
%PM, %08 %627 %2015 %14:%Oct

Testimonis

Al llarg de la meva carrera he treballat en l'àmbit de la comunicació i la formació per diverses institucions i empreses, algunes de les quals són:
Universitat de Barcelona, Universitat de Ljubljana (Eslovènia), Bayer, Nokia, Spar i Mazda.
 

I aquesta és l'experiència d'algunes de les persones
a qui he ajudat a assolir els seus objectius.

 

Fanny Raineau

- Professora de francès -

Fanny

"Cuando un amigo me recomendó a Jordi, estaba luchando contra un fuerte sentimiento de indecisión frente a mi vida.
Anteriormente, había seguido una psicoterapia que me había ayudado mucho pero me llamo la atención el "coaching",
justamente porque pensé que en esta situacioón justamente me faltaba un empujón para tomar decisiones adecuadas.
Estaba
en Barcelona para poco tiempo pero Jordi me dijo "con poco se puede hacer mucho" y pienso que
realmente este lema lo resume todo... Fuimos al grano rápidamente y al final resultó que la diferencia entre lo que quería en la vida y
lo que me impedía tenerlo se jugaba también en poca cosa, en una cosa bastante sencilla pero fundamental.
Entonces me di cuenta de que había olvidado el poder de las palabras, que como se dice, pueden ser ventanas o paredes.
Jordi me ayudó a abrir una ventana. Le estoy muy agradecida."

 

 

Juanita Kerik

- Arquitecta -

Juanita Kerik Arquitecta

"Justo hace un año que tuve mi primera sesión de coaching con Jordi.
Fue algo que no me había planteado nunca y la verdad es que me quedé sorprendida con el resultado.
En total fueron 3 sesiones que me cambiaron la forma de ver y vivir mis problemas,
tanto en el ámbito personal como especialmente en el profesional.
Hoy, gracias a Jordi, sé que todo depende en gran medida de cómo enfocamos las situaciones.
Además me dio algunas herramientas y técnicas que desde entonces me han sido útiles,
hasta el punto que puedo decir que hubo un antes y un después.

Al final es verdad que depende de uno mismo cambiar y buscar la manera de ser más feliz.
Y si lo primero y fundamental es querer cambiar,
diría que lo segundo es buscar la forma en que podamos hacerlo.
Y las sesiones de coaching fueron para mí una forma eficiente."

 

 

 

Primoz Cernigoj

- Dissenyador gràfic -

Primoz Cernigoj Sobre Jordi Magrinya

"Vaig conèixer el Jordi en una formació sobe coaching i des del primer dia em va semblar una persona sincera i càlida.
En col·laboracions més tard he descobert que també és un coach excel·lent, que sap escoltar a tothom.
Com a client del Jordi he notat en tot moment que em volia ajudar sincerament. Amb ell m'hi he sentit segur i acceptat.
I he vist que li interessava realment què em passava per dintre. Per això, m'he pogut relaxar fàcilment, reflexionar i
parlar sobre mi tranquil·lament. Amb al seu ajut he pogut aprendre tècniques que eren les ideals per mi
així com també he descobert capacitats meves que encara no sabia que tenia."

 

 

Urska Rutar

- Psicòloga estilista -

Urska Rutar Sobre Coach Jordi Magrinyà

"El Jordi és relaxat i autèntic i sap crear un entorn en el que m'hi he sentit segura i acceptada
independentment del que volia dir. I això per mi era molt important. M'ha agradat la seva manera
de comunicar i la seva capacitat de saber fer la pregunta adequada en el moment adequat.
I a més a més, sap deixar l'espai necessari perquè puguis reflexionar i adonar-te de les coses.
També m'ha agradat especialment que mentre parlàvem jo podia notar el seu interès autentic, així com
la seva voluntat de donar-me suport com a coach davant dels reptes als quals m'enfrontava.
Es nota que per ell això no és una feina sinó la seva missió de vida."

 

Jernej Vrecar

- President de la Societat Eslovena
de Cervesers Casolans -

Jernej Vrecar Coaching Poblenou

"Vaig decidir-me pel coaching amb PNL, perquè volia aclarir-me i saber què volia realment per la meva vida professional.
Amb l'ajuda del Jordi vaig descobrir els meus propis desitjos i objectius i així vaig poder trobar el meu focus,
el qual mantinc des d'aleshores. Gràcies a ell avui dia sé què vull i com ho aconseguiré."

Fotografia: Ljubljananjam

 

 

Publicat a Contingut
%PM, %08 %619 %2015 %13:%Oct

Contacte

Contacta'm i assoleix les teves metes!

Coach Jordi Magrinya Vull Un Canvi Barcelona

Adreça:

Av. Meridiana 34 (metro i tramvia Marina; busos 6 i V21)

Parla'm via mail!

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

També pots enviar-me un missatge omplint aquest formulari
(recorda d'escriure la teva adreça d'e-mail)

 

Troba'm també al  Facebook, al Twitter i al Google+ de Vull Un Canvi.

Publicat a Contingut
%PM, %08 %614 %2015 %13:%Oct

Tu pots!

T'agradaria fer realitat els teus objectius?

 "Si un altre ho pot fer, tu també pots."
Axioma fonamental de PNL

 

Consulta a sota els paquets especials de coaching per aquesta tardor 2017!

 

Publicat a Contingut

Últims articles

« Setembre 2018 »
Dll Mar Dim Dj Dv Ds Diu
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30